جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

نام مدرس

ساعت

تاریخ و مکان برگزاری

مدت دوره

عناوین دوره ها

دکتر شفیعی ۱۶-۲۰ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ ۲ ساعت

(۲ گروه)

معارفه ” دوره نوجوانی، تولدی دیگر “
خانم دکتر صالحی ۱۶-۲۰ ۷ اردیبهشت ماه ۲ ساعت
(۲ گروه)
کارگاه “سیاستهای زنانه”
دکتر شهرام شفیعی ۱۷-۱۸:۳۰ ۹ اردیبهشت ۸ ساعت کارگاه توانمندسازی نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال
سرکار خانم بهرام پور ۱۶-۱۸ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۰ ساعت دوره نوجوانی، تولدی دیگر
سرکار خانم زحمت بران ۹-۱۳ ۱۲ اردیبهشت ماه ۲۴ ساعت کارگاه “مدیران دفاتر”
خانم دکتر کریمی ۱۷:۳۰-۲۰ ۱۲ اردیبهشت ماه ۲ ساعت
(۲ گروه)
معارفه” کارگاه لذت بازی با کودکان”
آقای ناصر ۱۷-۲۰ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۲۰ ساعت حسابداری کاربردی
خانم دکتر صالحی ۱۶-۲۰ ۱۴ اردیبهشت و ۲۱ اردیبهشت ۸ ساعت مهارتهای روابط زناشویی
خانم دکتر کریمی ۱۶-۱۸:۳۰ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۲ ساعت کارگاه لذت بازی با کودکان
آقای کریمی ۱۷-۲۰ ۱۶ اردیبهشت ۵۰ ساعت حسابداری پیمانکاری
دکتر رهروی ۹-۱۳ ۱۹ اردیبهشت و ۲۶ اردیبهشت ۸ ساعت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
دکترعابدی/دکتر سعیدی ۹-۱۲ ۲۶ اردیبهشت ماه ۳ ساعت سمینار MBA مدیران مهد
سرکار خانم صفورا صادقی ۹-۱۲ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۲ ساعت فن بیان
استاد عباس مزیکی ۹-۱۳ ۹ خردادماه ۴ ساعت سمینار اظهارنامه مالیاتی
گروه اساتید ۱۶-۲۰ ۱۹ خرداد ماه ۶۰ ساعت دوره MBA  مدیران مهد
استاد شادمان امینی ۱۶-۲۰ ۲۲ خردادماه ۴ ساعت الزامات ارزش افزوده
سرکار خانم بهرام پور ۱۶-۲۰ ۲۹ خرداد ماه ۱۰ ساعت دوره نوجوانی، تولدی دیگر
گروه اساتید ۱۷-۲۰ خردادماه ۹۸ ۱۸۰ ساعت مدیریت عالی تجارت و کسب و کارMBA
گروه اساتید برنامه کلاسی اعلام میشود. خرداد ماه ۹۸ ۳۰۰ ساعت دوره DBA